Categories:
Wat wij ziek zijn noemen, is volgens de Germaanse Geneeskunde van Dr. Geerd Hamer iets heel anders.

Dr. Hamer , die als internist werkzaam was in een Universiteitskliniek, heeft door een persoonlijke tragedie een heel andere kijk op de Westerse Geneeskunst ontwikkelt. Hij ontdekte de  ‘Vijf Biologische Wetten van de Nieuwe Geneeskunde’. Deze biologische wetten zijn toepasbaar op iedere aandoening en geven een hele nieuwe kijk op de oorzaak, de ontwikkeling van de aandoening, en het natuurlijke genezingsproces van ziekte. Eigenlijk is er sprake van een ander proces; een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma volgens Dr. Hamer als wij klachten ondervinden na een Biologisch Conflict.

Wat is een Biologisch Conflict: Een hoog-accuut dramatisch, isolatief (= dat we er op dat moment alleen voor staan) beleefde conflictshock. Deze shock speelt zich gelijktijdig af op 3 niveau’s t.w. Psyche – Hersenen – Orgaan. In het geval van Dr. Hamer zelf, kreeg hij het nieuws dat zijn zoon neergeschoten was op vakantie. Dr. Hamer was toen alleen.

Zodra deze shock ondervonden wordt, ontstaat er een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (ZBS). Het Biologisch conflict bepaalt op het moment van het conflict de lokalisatie van ZBS in de hersenen als zogenaamde Hamerse Haard, als ook de lokalisatie in het orgaan.

Het verloop van dit ZBS op de voornoemde 3 niveaus verloopt synchroon. Van conflict tot conflictoplossing, en de genezingscrisis op het hoogtepunt van de genezing. Simpel gezegd, elke “ziekte” (ZBS) die ontstaat door een schok die als conflict ervaren wordt, manifesteert zich in die 3 gebieden. Kleine schokken veroorzaken “kleine ziekten” en grote schokken veroorzaken “grote ziekten”.

De 5 Biologische Natuurwetten volgens Dr. Hamer:

  • 1e Biologische Natuurwet: Een ZBS (Zinvol Biologisch Speciaalprogramma) onstaat door een Conflict op 3 niveaus
  • 2e Biologische Natuurwet: De 2 fasen van een ZBS, de Conflict Actieve Fase en de Genezingsfase. De Conflict Actieve Fase is de stress- of overlevingsfase. De Genezingsfase begint wanneer het conflict opgelost wordt, de oorzaak van de schok achterhaald wordt of de triggers die er toe leiden, herkend worden.
  • 3e Biologische Natuurwet: Het door de evolutie bepaalde ZBS van de natuur.
  • 4e Biologische Natuurwet: Het door de evolutie bepaalde systeem van Microben die zegt dat alle schimmels, bacteriën etc. onmisbare helpers zijn die vastgelegde opdrachten in het lichaam vervullen.
  • 5e Biologische Natuurwet: De wet van de zinvolheid van elke zogenaamde ziekte. Zoals pijn in het bewegingsapparaat die tot rust maant. Of de zinvolheid van extra weefsel aanmaak of juist weefselafname.

In de Conflict actieve fase waarbij het hele systeem ingesteld is om met het Biologische conflict om te gaan, ontstaat er op lichamelijk niveau een zinvolle cel verandering. Vanuit het actieve stress systeem wordt het denken volledig in beslag genomen door de inhoud van het conflict. Typische symptomen van deze fase zijn slaapstoornissen en een verminderde eetlust. Vanuit de biologie bezien, is dit van vitaal belang, aangezien de focus nu op het conflict ligt en de extra uren die men wakker is, de juiste condities scheppen om met het conflict om te gaan door een oplossing te vinden. De Conflict actieve fase wordt ook wel de ‘koude fase’ genoemd. Omdat tijdens stress de bloedvaten vernauwd zijn, vindt men tijdens conflictactiviteit typisch de koude extremiteiten, vooral koude handen, rillingen en koud zweet. De intensiteit van de symptomen hangt nauw samen met de omvang van het conflict.

Als het conflict dan opgelost is, begint de tweede fase van het Zinvolle Biologische Speciaalprogramma. Onze emoties en ons organisme schakelen onmiddellijk over op genezing/herstel. De eetlust komt terug, maar we zijn ook erg moe (misschien zijn we niet eens in staat ons bed uit te komen). Rusten en het lichaam voldoende voedingsstoffen toedienen, zijn essentieel gedurende de fase waarin het lichaam probeert te genezen. De tweede fase wordt ook wel de ‘warme’ fase genoemd, omdat tijdens de vagotonie de bloedvaten meer open staan, wat warme handen, warme voeten en een warme huid veroorzaakt.

Met de oplossing van het conflict treedt er ook onmiddellijk een verandering op orgaanniveau op. Celvermeerdering (groei van zwellingen in door de ‘oude hersenen’ aangestuurde weefsels) of celvermindering (weefselverlies in door de ‘nieuwe hersenen’ aangestuurde weefsels) stopt ogenblikkelijk en het bijbehorende herstelproces wordt in gang gezet. Een gebied waar weefsel afname was of veel zweren tijdens de conflictactieve fase, wordt nu weer aangevuld en hersteld door nieuwe cellen. Dit gaat meestal gepaard met een mogelijk pijnlijke zwelling omdat oedeemvorming het weefsel beschermt tijdens de genezingsfase.

Weefsel waar sprake was van celvermeerdering, wordt door bv microben weer “verwijderd”. Andere typische genezingssymptomen zijn overgevoeligheid, jeuk, spasmen (als het om spierweefsel gaat) en ontstekingen. Voorbeelden van ‘ziektes’ die alleen in de genezende fase optreden zijn: bepaalde soorten huidaandoeningen, aambeien, laryngitis (ontstoken strottenhoofd of bovenste luchtpijp. Wat wij verkoudheid of griep noemen), artritis, atherosclerose, blaas- of nier aandoeningen, bepaalde leverziektes en infecties.

Hangende conflictactiviteit: Soms kan iemand het conflict niet oplossen, blijft in de stress fase en komt niet tot genezing. Meestal leren we met dit conflict te leven of ontwikkelen we een overlevingsstrategie. Dan kan iemand klachten hebben die dan weer wel, en dan weer niet optreden.

Hangende Genezing: Hier is het precies andersom, zijn de genezingsfasen cyclisch. Vaak komt dat omdat men geconfronteerd wordt met een spoor. Dat triggert weer even het eerdere/vroegere conflict en dan treedt daarna weer de genezingsfase in.

Sporen: Op het moment van het conflict slaat het onderbewustzijn alle begeleidende elementen van de schok op. Deze zijn als het ware alarmsignalen en worden weer opgeroepen als we er mee in contact komen. Ook worden alle zintuigelijke indrukken opgeslagen die tijdens het conflict zijn waargenomen. Zo kan een bepaald voedingsmiddel, een geur of een geluid een spoor zijn. En ook bepaalde lichamelijke ervaringen zoals koude, hitte, honger of dorst. Zodra dat alarmsignaal weer getriggerd wordt, zeggen de hersenen: “Opgelet, Conflict! Het ZBS onmiddellijk starten” . Zo kunnen sporen die steeds terugkeren de basis vormen voor allergieën, volgens Dr. Hamer.

Natuurlijk bestaat er ook zoiets als overbelasting op fysiek niveau door zware arbeid, of niet goed grenzen kunnen stellen of aanvoelen, en signalen van het lichaam negeren. Vermoeidheid door een onnatuurlijk dag- en nachtritme bv bij nachtdiensten, of toxines uit ons milieu of in onze voeding, alsmede in medicijnen die veelvuldig gebruikt worden, kunnen ook lichamelijke klachten geven. Hier hoeft dan niet perse een conflict aan ten grondslag te liggen.

Al met al geeft de Germaanse Geneeskunst een fascinerende kijk op ziekten in zijn algemeenheid. Er van uitgaande dat ons systeem niets voor niets doet en een zelf herstellend vermogen heeft, zou door dit besef de angst voor ziekten, koorts of pijn al kunnen verminderen of zelfs laten verdwijnen. Vertrouwen hebben in dat zelf herstellend vermogen en het vermogen om zich over te geven aan deze processen, is daarom heel belangrijk. Iets wat wij griep noemen is vaak niets anders dan een flinke detox van het lichaam, een genezingsfase. De koorts is dan een natuurlijk onderdeel van dit proces, het heeft een functie. De koorts dan onderdrukken of hoest (waardoor juist de gifstoffen verwijderd worden), zou dit natuurlijke schoonmaakproces alleen maar verstoren.

Tijdens mijn intake is er ruim aandacht voor het ontdekken van sporen en het elimineren daarvan. Ook inzicht in de voornoemde natuurlijke processen, en tips om dit zelf op een natuurlijke manier te ondersteunen, komt aan bod tijdens mijn consulten. Zo kun je als client weer de regie over je eigen gezondheid nemen.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente reacties

Geen reacties om te tonen.
error: Content is protected !!